• Maarten Voorhuis

Dit onderzoek uit 2008 maakt wereldwijd indruk... licht bij dementieIn 12 zorg woonkamers is 3,5 jaar lang onderzoek gedaan bij 190 mensen met dementie. Ze kregen een activerende lichthoeveelheid van 1.000 lux verticaal op het oog overdag tot aan het avondeten.


De conclusie hier bovenstaand vind ik persoonlijk zo fantastisch dat dit mede de reden is geweest om dit bedrijf Sparckel op te starten. Ik lees namelijk dat er substantiële verlengende zelfredzaamheid is te bereiken bij mensen met dementie door het toevoegen van daglicht binnen. Cognitie gaat verminderd achteruit, depressie omlaag EN de functionele beperkingen van dementie nam af met 53%! Dat laatste maakt op mij de meeste indruk. Navraag, bij Eus van Someren zelf, levert op dat die 53% niet letterlijk in tijd is, WEL dat het gaat om de vaardigheid om bijvoorbeeld jezelf aan te kleden. Men is 53% beter in staat om dat te blijven cq de vermindering van die vaardigheid door dementie is met 53% afgeremd. Hoe mooi is dat....


Titel: Effect of Bright Light and Melatonin on Cognitive and Noncognitive Function in Elderly Residents of Group Care Facilities: A Randomized Controlled Trial


Bron: Article (PDF Available) in JAMA The Journal of the American Medical Association 299(22):2642-55 · July 2008


Riemersma-van der Lek, Rixt

Swaab, Dick

Twisk, Jos

Hol, Elly

Hoogendijk, Witte

Van Someren, Eus J W0 reacties